Program lojalnościowy

*

*

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy program lojalnościowy, który pozwoli na uzyskanie nawet 10% rabatu na pobyty w ramach leczenia uzdrowiskowego.

Wysokość rabatów uzależniona jest od krotności pobytu        i kształtuje się następująco:

  • 5 pobytów – 5% rabatu
  • 6 – 9 pobytów – odpowiednio do ilości pobytów, tj. 6%- 9% rabatu
  • 10 i powyżej pobytów – 10%, maksymalny rabat


Podstawą do udzielenia rabatu jest informacja zamieszczona w systemie „KURACJUSZ”, zgodna z numerem karty rabatowej klienta.
Rabatu udziela się wyłącznie kuracjuszom pełnopłatnym przebywającym na pobytach i turnusach rehabilitacyjnych     i profilaktycznych, którzy nie są kierowani na pobyt w ramach umów o współpracy z biurami podróży lub innymi instytucjami.

Rabaty nie obejmują klientów komercyjnych przebywających w Uzdrowisku w ramach usługi hotelowej.

Rabaty wg. Zarządzenia nr 45/2007 Zarządu „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. z dnia 30.07.2007