Misja

*

*

Misją "Uzdrowiska Szczawno-Jedlina" S.A. jest jak najlepsze wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych, wiedzy i umiejętności całego personelu w celu poprawy zdrowia i jakości życia wszystkich kuracjuszy i gości korzystających z naszych usług w zakresie lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, profilaktyki i wypoczynku oraz propagowania zdrowego stylu życia.
 

Zarząd Spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. to:
1. Prezes Zarządu - Paweł Skrzywanek
 

Rada Nadzorcza:

Barbara Kaśnikowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Zbigniew Dynak – Członek Rady Nadzorczej,

Izabella Zalewska – Członek Rady Nadzorczej,

Jerzy Szymańczyk - Członek Rady Nadzorczej,

Jerzy Bukowski - Członek Rady Nadzorczej,

Janina Ćmikiewicz - Członek Rady Nadzorczej.

 

Jako jedno z nielicznych Uzdrowisk w Polsce:

  • współpracujemy z niemal wszystkimi regionalnymi oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie lecznictwa sanatoryjnego,
  • realizujemy umowy na rehabilitację ambulatoryjną dla mieszkańców nie tylko Szczawna i Jedliny, ale także ościennych miejscowości,
  • współpracujemy z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu prewencji i rehabilitacji przedrentowej w zakresie leczenia chorób układu kardiologicznego, schorzeń narządu ruchu oraz rehabilitacja lecznicza w schorzeniach onkologicznych.
  • w porozumieniu z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi realizujemy turnusy rehabilitacyjne (posiadamy wpis do rejestru organizatorów Nr OR/02/0005/15 oraz wpis do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych w Szczawnie-Zdroju Nr OD/02/0013/15, Nr OD/02/0011/15; Nr OD/02/0009/15, Nr OD/02/0007/15 a w Jedlinie-Zdroju OD/02/0010/15, Nr OD/02/0012/15,)
  • mamy podpisane umowy z kilkudziesięcioma krajowymi i zagranicznymi biurami podróży.
     

Posiadamy Rozlewnię Wód Mineralnych, która produkuje gazowaną i niegazowaną wodę mineralną „ANKA” oraz butelkuje wody lecznicze „Dąbrówka” i „Mieszko”.
Więcej szczegółowych informacji o spółce można uzyskać klikając w Biuletyn Informacji Publicznej BIP na stronie głównej.