Dofinansowanie PCPR/PFRON

*

*

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać z dofinansowania do turnusu?

Wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie:

  • o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem że:

  • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
  • turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę,
  • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
  • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą www.buy-trusted-tablets.com rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Z dofinansowania można skorzystać tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

CENNIK TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH NA 2018 ROK W SZCZAWNIE - ZDROJU

 

Turnus rehabilitacyjny obejmuje: zakwaterowanie w Szpitalu/ Sanatorium Uzdrowiskowym, całodzienne wyżywienie uwzględniające dietę dostosowaną do stanu zdrowia kuracjusza, opiekę lekarsko - pielęgniarską obejmującą: badanie wstępne mające na celu określenie indywidualnego programu rehabilitacyjnego oraz nadzór nad jego realizacją, rehabilitację medyczną - 2 zabiegi dziennie   (w dni zabiegowe) oraz krenoterapię we wszystkie dni turnusu.

 

W porozumieniu z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi realizujemy turnusy rehabilitacyjne (posiadamy wpis do rejestru organizatorów Nr OR/02/0005/15 oraz wpis do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych w Szczawnie-Zdroju Nr OD/02/0013/15, Nr OD/02/0011/15; Nr OD/02/0009/15, Nr OD/02/0007/15 a w Jedlinie-Zdroju OD/02/0010/15, Nr OD/02/0012/15,)

 

 

oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego