Nagrody

*

*

 

MUFLONY

I Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym "Muflony 2006" w kategorii: Najlepsza Usługa,

III Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym "Muflony 2007" w kategorii: Produkt - woda mineralna "Anka",

I Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym "Muflony 2008" w kategorii: Najlepsza Usługa - Krioterapia ogólnoustrojowa w komorze Kriogenicznej,

III Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym „Muflony 2009" w kategorii Produkt - woda mineralna "Anka",

II Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym "Muflony 2011" w kategorii  Najlepsza Inwestycja Zrealizowana ze Środków RPO WD w Subregionie Wałbrzyskim.

III Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym „Muflony 2016" w kategorii Produkt - woda mineralna "Anka",

                                                        ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

             Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2008

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów w roku 2007 Zarząd spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" podjął decyzję o rozpoczęciu procesu tworzenia systemu zarządzania jakością. Konsekwencją tej decyzji było wdrożenie a następnie certyfikowanie systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2008.

W dniu 4 sierpnia 2008 roku "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A. otrzymało certyfikat poświadczający zgodność systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie: "Lecznictwo uzdrowiskowe w ramach pobytu szpitalnego i sanatoryjnego, porad ambulatoryjnych, rehabilitacji oraz wczesnej rehabilitacji kardiologicznej".

Certyfikat zgodności z normą wydała niezależna jednostka certyfikująca – DEKRA Certyfication Sp. z o.o. Dążąc do systematycznego podnoszenia standardów Zarząd Spółki podjął kolejne kroki, których celem jest bezpieczeństwo przygotowywanej żywności. Dlatego też w miesiącu lipcu 2009 roku zakończyliśmy proces wdrażania systemu HACCP, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów spożywających żywność wyprodukowaną w naszych kuchniach.

Wdrożony w Uzdrowisku system HACCP został zintegrowany z funkcjonującym już systemem zarządzania jakością, ISO 9001:2008, co potwierdzono przeprowadzonym auditem nadzoru. Obecnie systemy funkcjonują równolegle i ciągle są doskonalone.

"WZOROWA FIRMA"

"Uzdrowisko Szczawno - Jedlina" S.A. zostało laureatem konkursu "Wzorowa Firma" i dołączyła do grona najlepszych firm w Polsce dzięki temu mamy prawo używiania nazwy Wzorowa Firma. Wyróżnienie to świadczy o najwyższej jakości świadczonych usług.